; Endringer i krav om fullmakt for å utføre fortolling fra 01.01.2023 - Autosped

Du er her:

Nyheter

Endringer i krav om fullmakt for å utføre fortolling fra 01.01.2023

I forbindelse med lanseringen av DIGITOLL har Tolletaten endret ordlyden i tolloven som omfatter blant annet fullmakten som gis til speditør slik at fortolling kan utføres på vegne av importør/eksportør.

Tidligere holdt det med muntlig avtale om dette, men fra 01.01.23 er det behov for å formalisere dette i skriftlig form for å sikre dokumentasjon.

Mer informasjon fra NHO LT kan finnes ved å trykke på denne linken

I den forbindelse vil vi i nær fremtid ta kontakt med alle våre kunder for å innhente denne fullmakten.

Ved spørsmål, ta kontakt på autosped@autosped.no

Du kan også laste ned fullmakten ved å klikke her.