; MAUT/Tysk veiskatt - Autosped

Du er her:

Nyheter

MAUT/Tysk veiskatt

Med endring som trer i kraft per 01.12.2023 har tyske myndigheter kunngjort en betydelig økning av MAUT/ Tyske veiavgifter. Dette vil påvirke transporter til og fra Tyskland, samt transitt til andre land i Europa.

I dag inkluderer MAUT både infrastrukturavgift, støyavgift og luftforurensningsavgift, men i det nye takstsystemet vil en ny skattesats for CO2-utslipp legges inn som en del av veiskatten.

Vi har i alle våre oppdrag som utføres i eller via tyske veier, et gebyr for denne veiskatten. Ta kontakt med oss for oppdatert prisliste eller mer informasjon om tysk veiskatt.