; Corporate Social Responsibility Policy (CSR) - Autosped

Du er her:

  • Hjem
  • Om oss
  • Corporate Social Responsibility Policy (CSR)

Corporate Social Responsibility Policy (CSR) for Autosped AS

 

Omfang og formål

Formålet med denne policy er å ha en klar og uniform standard for å sikre at våre forretningshandlinger gjøres etter en god etisk standard. Denne policy gjelder samtlige ansatte hos Autosped AS og våre samarbeidspartnere.


Mål

Autosped ønsker å ha et godt og positivt rykte i samtlige aspekter. Autosped skal føre seg med integritet, respektere lover, kulturer og rettigheten til individer i alle land hvor Autosped utfører handel/forretninger. Etterfølgelse og overholdelse av nasjonal, regional og internasjonale lover og regler er fundamentert i Autosped. Forretningsetikk skal overgå det rene minimum, og vi etterstreber oss å være en bedrift våre kunder og partnere kan være stolte av å samarbeide med. I tillegg arbeider vi for å være en bedrift våre medarbeidere kan være stolte av å arbeide for. Vi bygger CSR på FNs Global Compact’s 10 prinsipper.


Menneskerettigheter

Autosped støtter og respekterer vern om internasjonale anerkjente menneskerettigheter (P.1), og besørger for å ikke være involvert eller medvirke til brudd på menneskerettigheter (P.2).


Standard for arbeidslivet

Autosped respekterer og anerkjenner organisasjonsfriheten, og med det retten til å føre kollektive forhandlinger (P.3). Autosped arbeider for å sikre at alle former for tvangsarbeid (P.4), barnearbeid (P5) og diskriminering (P.6) avskaffes.


Miljø

Autosped skal støtte en føre var tilnærming til miljøutfordringer (P.7) og ta initiativ til å fremme økt miljøansvar (P.8). Autosped skal også støtte og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi så langt det er mulig (P.9).


Anti-korrupsjon

Autosped er forpliktet til ærlig og åpen konkurranse. Autosped skal under ingen situasjon ta del i korrupte handlinger, og tar et klart standpunkt mot korrupsjon i sin helhet (P.10).