; Historie - Autosped

Du er her:

Historie

I en tid hvor majoriteten av godstransportene fra Europa ble fraktet på jernbane, ble Nortrail - Norsk Trailer Express AS grunnlagt 1.7.1967 av Rolf L. Kamsvåg. Som en av de aller første pionerene, etablerte Nortrail seg på det norske markedet med transportruter basert på trailer, mellom Norge og Tyskland. Gjennom nytenkning og raske transittider, etablerte Nortrail seg raskt som en av markedslederne på godstransport mellom de to markedene. Allerede i 1969 var Nortrail representert med egne partnere og linjetrafikker på Tyskland, Sverige og Sveits, i tillegg til en gryende oversjøtrafikk på USA.


                                     


Nortrail ekspanderte volumene sine raskt de kommende årene. Fra 1975 var selskapet representert i hele Europa med større trafikker og en stadig voksende mengde transportoppdrag til og fra Norge. Gjennom årene har Nortrail investert fortløpende i moderne transportutstyr og kundetilpassede kommunikasjonsløsninger. Dette for å tilby kunder og samarbeidspartnere innovative transportløsninger i forkant av utviklingen. Da tollvesenet skulle utvikle et elektronisk system for tollbehandling, var det naturlig at Nortrail ble med på utviklingen av systemet som ble hetende TVINN. Dette er et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner med næringslivet. Nortrail var i mai måned 1987 den aller første norske transportøren som sendte en elektronisk deklarasjon gjennom EDI til tollvesenet. Allerede i begynnelsen av 90'tallet så en tendensene til større og færre transportkonstellasjoner i Europa hvor Norden ble sett på som ett marked. Som en konsekvens av dette var Nortrail med på å grunnlegge i 1993 det som i dag er Nordens største privateide transportnettverk; Nordic Chain.

Rolf-André Kamsvåg, startet sin karriere i selskapet i 1991 og har siden den tid gått alle gradene innenfor Nortrail frem til 2005 hvorpå han tok over som 2.generasjons eier av selskapet. Rolf-André Kamsvåg er daglig aktiv og delaktig i driften av Nortrail som arbeidende styreformann med fokus på konstant utvikling av bedriften i forkant av markedet. Dagens eier anser kvalitet og teknologi som noen av selskapets viktigste milepæler og har stor tro på fremtiden hvor Nortrail har sin absolutte plass i markedet for kunder, hvor kvalitet og kommunikasjon betyr noe. 

Nortrail er i dag spesialister på trailertransporter til/fra hele Europa og Norden. Vi er medlem av markedsledende stykkgodsnettverk både i Europa og globalt, for å sikre våre kunder en løsning og servicegrad som ligger i forkant av markedet.