; Fortollingsfullmakt - Autosped

Du er her:

Fortollingsfullmakt

I forbindelse med lanseringen av DIGITOLL har Tolletaten endret ordlyden i tolloven som omfatter blant annet fullmakten som gis til speditør slik at fortolling kan utføres på vegne av importør/eksportør.

Tidligere holdt det med muntlig avtale om dette, men fra 01.01.23 er det behov for å formalisere dette i skriftlig form for å sikre dokumentasjon.
 

Last ned Fortollingsfullmakt her.