; Olje- og valutatillegg (CAF/BAF) - Autosped

Du er her:

Olje- og valutatillegg (CAF/BAF)

På grunn av sterkt varierende drivstoffpriser og valutaendringer, har vi et olje- og valutatillegg på alle våre transporter.

Dette er et variabelt tillegg som skal gjenspeile våre økte kostnader, og beregnes ut i fra en gitt prosentsats av netto frakt.

Olje- og valutatillegget og eventuelle endringer av dette, vil bli offentliggjort på denne siden, og oppdatert per mnd.

For kunder med transportkalkulator, kan satsene enkelt endres i eget felt på kalkulatoren.

 

Gjeldende satser for olje-og valutatillegg gjeldende f.o.m. 01.11.2022: 25,3 %